Tursti er merket fra Nybakktåjet til Snauhaug med hvite malingsmerker. Det er også merket tursti med samme farge fra Nybakktåjet via Furuseth og ned til veien mot Midtvatnet. Ved enden av veien fortsetter stien rett frem til Bergseterveien og ned igjen til Snauhaug. Det er derfor også mulig å starte turen fra Snauhaug. Kart med oppmerkede turstier vil bli lagt inn her så fort dette er ferdig.

God tur!

Stikart