Stigruppa har laget ny bru over Eltonselva. Denne er langs stien fra Furuseth via Øvre Elton og til Gardsetra.

 

Gapahuken på Brasethøgda (Braset-huken) er nå ferdig beiset. Vi har også satt opp postkasse med bok som alle besøkende bør skrive seg inn i!

009

 

010

Gapahuk 1

Den første gapahuken er snart ferdig. Den ligger på Brasethøgda, rett ved siden av Brattsverunden (skiløypa), og ca. 300 m. fra stien -Gardsetervegen. Vi håper mange vil besøk den i løpet av høsten og vinteren. Neste år vil vi bygge en til i tilknytning til stinettet-skiløypenettet. Dette vil vi komme tilbake til senere.

Gapahuk 2

Utsikt mot Snertingdal og Tranafeltet. Brattsverunden går til høyre i bildet.

Tursti er merket fra Nybakktåjet til Snauhaug med hvite malingsmerker. Det er også merket tursti med samme farge fra Nybakktåjet via Furuseth og ned til veien mot Midtvatnet. Ved enden av veien fortsetter stien rett frem til Bergseterveien og ned igjen til Snauhaug. Det er derfor også mulig å starte turen fra Snauhaug. Kart med oppmerkede turstier vil bli lagt inn her så fort dette er ferdig.

God tur!

Stikart