Jaktkort for rådyr og småvilt er i salg fra fredag 31/8 kl. 09.00.

Jaktkort kan fra i år kjøpes på INatur.no.  Jaktkort blir også solgt ved

Våpensmia AS, Dokka. Her vil også solgte kort bli registrert på Inatur.no.