RÅDYRJAKT:

Bukkejakt: 10. august – 23. september Kr. 800,- pr.dyr.

Må vise betalt jegeravgift og godkjent skyteprøve, samt kopi av avtale for godkjent ettersøkshund.

KUN INNENBYGDSBOENDE. Se under.

Ved posteringsjakt på innmark må jeger ha grunneiers tillatelse.

Alle dyr : Jakttid 2. oktober – 23. desember Kr. 700,- pr. dyr

Ubenyttet bukkekort gjelder også.

 

SMÅVILTJAKT:

Innenbygdsboende med og uten hund Kr. 800,-.

Innenbygdsboende = Innbyggere øst for Dokka elv, sør for Skogen og grunneiere i Østsinni og Østsinniåsen som er tilsluttet laget.

 

Gjestekort : Weekend Kr. 600,-

Sesongkort Kr. 1.200,-

 

JAKTTIDER:

Duer og ender: 21/8 – 23/9, 2/10 – 23/12.

Hare: 15/9 – 23/9, 2/10 – 23/12.

Skogsfugl: 15/9 – 23/9, 2/10 – 30/11.

 

Skuddpremie på Rev og Mår og Mink.

Gjelder kun de som har kjøpt jaktkort, samt grunneiere.

Satsene fastsettes på årsmøte.

 

Vises Rino A. Barm eller en annen fra styret.

 

Unødig kjøring på innmark må ikke forekomme !

Jaktkort selges hos Inatur.no og Våpensmia AS, Dokka.

Jaktkort uten selgers underskrift og stempel er ugyldig! Jaktkort må forevises ved forespørsel!

 

For Østsinniåsen Grunneierlag SA, Rino A. Barm (leder), tlf. 93 00 30 41.