Skuddpremie for rev, mink og mår. Satser for skuddpremie fastsettes av årsmøtet hvert år. For å få utbetalt skuddpremie må jegeren ha kjøpt jaktkort for småvilt samme år.

Vises Rino A. Barm eller en annen fra styret.