Spor av mårhund og mulige observasjon er gjort i Østsinniåsen. Dette er en viltart som er svartelistet i Norge. Denne arten spiser alt den kommer over, og kan være bærer av rabies. Alle med våpenlisens kan felle mårhund hele året. Observasjoner og/eller fellinger meldes til styremedlem i Grunneierlaget!

Mer info om mårhund pdficon large