Jaktkort for rådyr og småvilt er i salg fra fredag 31/8 kl. 09.00.

Jaktkort kan fra i år kjøpes på INatur.no.  Jaktkort blir også solgt ved

Våpensmia AS, Dokka. Her vil også solgte kort bli registrert på Inatur.no.

RÅDYRJAKT:

Bukkejakt: 10. august – 23. september Kr. 700,- pr.dyr.

Må vise betalt jegeravgift og godkjent skyteprøve, samt kopi av avtale for godkjent ettersøkshund.

KUN INNENBYGDSBOENDE. Se under.

Ved posteringsjakt på innmark må jeger ha grunneiers tillatelse.

Alle dyr: Jakttid 2. oktober – 23. desember Kr. 600,- pr. dyr

Ubenyttet bukkekort gjelder også.

 

SMÅVILTJAKT:

Innenbygdsboende med og uten hund Kr. 700,-.

Innenbygdsboende = Innbyggere øst for Dokka elv, sør for Skogen og grunneiere i Østsinni og Østsinniåsen som er tilsluttet laget.

 

Gjestekort : Weekend Kr. 500,-

                  Sesongkort Kr. 1.000,-

 

JAKTTIDER:

Duer og ender: 21/8 – 23/9, 2/10 – 23/12.

Hare: 15/9 – 23/9, 2/10 – 23/12.

Skogsfugl: 15/9 – 23/9, 2/10 – 30/11.

 

Skuddpremie på Rev og Mår og Mink.

Gjelder kun de som har kjøpt jaktkort, samt grunneiere.

Satsene fastsettes på årsmøte.

 

Vises Rino A. Barm eller en annen fra styret.

Unødig kjøring på innmark må ikke forekomme !

 

Jaktkort selges på Inatur.no og Våpensmia/Inatur.no.

Digitalt kart vil være tilgjengelig ved kjøp på Inatur.no.

 

Jaktkort må forevises ved forespørsel !

 

Skuddpremie for rev, mink og mår. Satser for skuddpremie fastsettes av årsmøtet hvert år. For å få utbetalt skuddpremie må jegeren ha kjøpt jaktkort for småvilt samme år.

Vises Rino A. Barm eller en annen fra styret.

Spor av mårhund og mulige observasjon er gjort i Østsinniåsen. Dette er en viltart som er svartelistet i Norge. Denne arten spiser alt den kommer over, og kan være bærer av rabies. Alle med våpenlisens kan felle mårhund hele året. Observasjoner og/eller fellinger meldes til styremedlem i Grunneierlaget!

Mer info om mårhund pdficon large