2 eldre okser, 2 åringskvige, 3 åringsokser og 1 oksekalv.

I tillegg ble det felt 1 hjort - kalv.